İşveren ve İşveren Vekili İş Sağlığı ve Güvenliği Eğitimi Ön Kayıtları Başladı!

İŞVEREN VE İŞVEREN VEKİLİ İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ EĞİTİMİ

Genel Bilgi

 • - Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi ile Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı işbirliği ile hazırlanan sertifika programına katılarak sonrasında gerçekleştirilecek sınavda başarılı olan işveren veya işveren vekilleri elliden az çalışanı bulunan ve az tehlikeli sınıfta yer alan işyerlerinde, iş sağlığı ve güvenliği hizmetlerini (işe giriş muayeneleri, periyodik muayeneler ve tetkikler hariç olmak üzere) kendileri yürütebilecektir.

Başvuru Şartları

 • - Herhangi bir diploma derecesi aranmaksızın programa 18 yaşını doldurmuş herkes başvurabilecektir.

Başvuru Tarihleri

 • - Ön Kayıt Başlama Tarihi: 28 Mayıs 2019
 • - Ön Kayıt Bitiş Tarihi      : 26 Temmuz 2019

Eğitimin Süresi

 • - Eğitimin süresi 16 saattir.

Eğitim Ücreti

 • - 2019 yılı eğitim ücreti 200 TL’dir.

Eğitim Sonunda Verilecek Belge

 • - Eğitimi tamamlayan katılımcılara “İş Sağlığı ve Güvenliği Hizmetlerinin Yürütümüne İlişkin İşveren veya İşveren Vekili Sınavına Katılım Hakkı Belgesi” verilecektir.
 • - Katılımcılar bu belge ile “İş Sağlığı ve Güvenliği Hizmetlerinin Yürütümüne İlişkin İşveren veya İşveren Vekili Sınavı”na başvuru yapabileceklerdir.

*Sınav sonucunda başarılı olanlara belgeleri yetkili kurumca verilecektir.

ÖN KAYIT BAŞVURUSU İÇİN TIKLAYINIZ.

Neden Bu Eğitimi Almalıyım?

Bilindiği üzere 6331 sayılı İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu’nun yürürlüğe girmesi ile işyerlerinde İş Güvenliği Uzmanı, İşyeri Hekimi ve Diğer Sağlık Personeli gibi İSG Profesyonellerinin sunacağı İş Sağlığı ve Güvenliği Hizmetleri başta özel sektör olmak üzere zorunlu hale gelmiştir. Bu hizmetler tam zamanlı uzman istihdam edilmediği durumlarda, dışarıdan Ortak Sağlık Güvenlik Birimi (OSGB) üzerinden hizmet alımı ile gerçekleştiriliyordu.

Bu eğitimi alıp sonrasında gerçekleştirilecek sınavda başarılı olan işveren veya işveren vekilleri,  iş sağlığı ve güvenliği mevzuatında iş güvenliği uzmanı veya işyeri hekimine verilen görevler;

 • - İşe giriş muayeneleri,
 • - Periyodik muayeneler,
 • - Tetkikler vb.
 • - İşyeri Hekimine ait görevler,

hariç olmak üzere,

 • - Elliden az çalışanı bulunan,
 • - Az tehlikeli sınıfta yer alan işyerlerinde,

iş sağlığı ve güvenliği hizmetlerini kendileri yürütebilecektir.

İşyerim Hangi Tehlike Sınıfında?

İşyerinizin tehlike sınıfını, 26.12.2012 tarih ve 28509 sayılı Resmi Gazete ile yayımlanarak yürürlüğe giren “İş Sağlığı ve Güvenliğine İlişkin Tehlike Sınıfları Tebliği” ekinden öğrenebilirsiniz.

Tehlike Sınıflarına ulaşmak için tıklayınız.

İşyerlerinde İşveren veya İşveren Vekili Tarafından Yürütülecek İş Sağlığı ve Güvenliği Hizmetlerine İlişkin Yönetmelik için tıklayınız.

Eğitim Ücretini Ne Zaman Ödeyeceğim?

Kesin Kayıt Listelerinin yayımladığı tarihten sonra tarafınıza bildirilecektir.

Eğitim Ne Zaman Başlayacak?

Kesin Kayıt Listelerinin yayımladığı tarihten sonra tarafınıza bildirilecektir.

Kesin Kayıt Listeleri Ne Zaman İlan Edilecek?

Kesin Kayıt Listeleri, Ön Kayıt Listelerinin ilgili Bakanlığa iletilmesine müteakip yayımlanacaktır.

 

Eğitimin İçeriği

EĞİTİM KONULARI

1. GENEL KONULAR

a) Çalışma mevzuatı (İşveren ve çalışanların yasal hak ve sorumlulukları)

1. İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu

2. İş Kanunu

3. İlgili diğer mevzuat (5510 S. SSGSS Kanunu, 6098 S. Borçlar

    Kanunu vb.)

1 Saat

b) İş sağlığı ve güvenliğinde önleyici yaklaşım

1. Güvenlik kültürü

2. Tehlike ve risk tanımı

3. Risk değerlendirmesi nedir? Nasıl hazırlanır?

4. Risklerden korunma ilkeleri

2 Saat

c) İş kazası ve meslek hastalıkları ile sonuçları

1. İş kazası ve meslek hastalığı tanımı ve bildirimi

2. İş kazası ve meslek hastalıklarının raporlanması

3. İş kazası ve meslek hastalıklarının maliyeti

4. İş kazası ve meslek hastalıklarının hukuki sonuçları

5. Ramak kala olayların tanımı, raporlanması, çıkarılacak dersler

1 Saat

ç) İş sağlığı ve güvenliği alanında iyi uygulama örnekleri.

1 Saat

2. SAĞLIK VE GÜVENLİK KONULARI İLE KORUNMA YÖNTEMLERİ

a) İşin yürütümü ve çalışma ortamına ilişkin risk faktörleri

1. İş ekipmanları (Makineler ve el aletleri)

2. Elektrik

3. Parlama, patlama, yangın ve yangından korunma

4. Atık yönetimi

5. Elle kaldırma ve taşıma

6. Yükleme, boşaltma, istifleme ve depolama

7. Fiziksel faktörler (Titreşim, gürültü, termal konfor, radyasyon,

    aydınlatma, havalandırma vb.)

8. Kimyasal faktörler

9. Biyolojik faktörler

10. Ergonomik faktörler

11. İşyeri bina ve eklentileri

        12. İşyerinde temizlik ve düzen

        13. Ekranlı araçlarla çalışma

                14. Sağlık ve güvenlik işaretleri

                15. Acil durumlar

8 Saat

b) Bireysel ve organizasyona ilişkin faktörler

1. İş kazalarının sebepleri ve korunma prensipleri

        2. Meslek hastalıklarının sebepleri ve korunma prensipleri

        3. İlkyardım

        4. Psikososyal risk etmenleri

        5. Kişisel koruyucu donanım kullanımı

2 Saat

c) Dokümantasyon

1. Risk değerlendirmesi dokümanının hazırlanması

2. Acil durum planının hazırlanması

3. İSG eğitimlerinin belgelendirilmesi

4. Çalışan temsilcisinin görevlendirilmesi

1 Saat

TOPLAM

16 Saat

 


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

İLETİŞİM:

Tel1        : 0 252 211 1121

Tel2        : 0 252 211 5440

Tel3        : 0 252 211 1386

Tel4        : 0 252 211 3278

e-posta : mali-is@mu.edu.tr

e-posta : isg@mu.edu.tr

Adres   : Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi Kötekli Yerleşkesi

İş Sağlığı ve Güvenliği Koordinatörlüğü

İdari ve Mali İşler Daire Başkanlığı

48000 Kötekli/MUĞLA

Son Güncelleme Tarihi : 18.11.2019 11:08 Okunma Sayısı : 2108

Son Duyurular
>